ACORD DE COL.LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ ESCOLES CRISTIANES DE CATALUNYA

Després de 10 anys de col.laborar per a l’ impuls de l’ús natural de les llengües estrangeres amb les Escoles Cristianes de Catalunya, a través de diferents formacions als seus mestres i professor@s, i de moltes altres iniciatives internacionals, dintre i fora de l’aula, el darrer 5 de desembre de 2017 vàrem signar un acord conjunt de compromís i col.laboració, que ens complau anunciar-vos.

Volem desenvolupar encara més les diferents iniciatives en les que ja hem treballat, des de les formacions AICLE, fins als Treballs de Síntesi, passant per jornades d’Immersion Events, o estades internacionals a Europa o Canadà, tant per estudiants com per docents.

Ens hem compromès a fer difusió de les respectives iniciatives multilingües per facilitar-ne l’accés a totes les escoles que puguin estar interessades.
Celebrem aquest acord i agraïm a la FECC pel seu reconeixement com a estrets col·laboradors de primer nivell.
Volem seguir treballant per una Escola Multilingüe d’Alumnes Plurilingües que formi joves adaptables i tolerants vers un món cada cop més internacional!

Armand Gatius (2002)

I have taken part in both Dublin and Edinburgh projects as well as in the activity camp. They have been grateful experiences where I have sightseen impressive cities with my friends. Furthermore, my English has also improved. Travelling abroad alone tests a wide range of skills, Grammar and Pronunciation among them.

Armand Gatius (2002)
Guillem Ponsa (1998)

My experience with ProjectOnLang lasted for 6 years in which I got to learn English and improve my communicative skills while playing with friends in Activity Camp or discovering Devon and Dublin. Moreover, travelling abroad at a young age helped me to find out about new cultures and experience a bunch of unforgettable moments!

Thank you ProjectOnLang!

Guillem Ponsa (1998)
JAUME MACÍAS (ex monitor Activity Camp)

For me being in the POL team was a once in a lifetime experience both professional and personally

 

JAUME MACÍAS (ex monitor Activity Camp)

You can subscribe here to get our latest updates,